Skip to content

O škole

 
MATEŘSKÁ  ŠKOLA LETENSKÁ, příspěvková organizace
 
Sídlo:                        Letenská 120/7, 118 00 PRAHA 1 – Malá Strana  
Ředitelka školy:      Jitka Matlasová
Provoz školy:          pondělí – pátek   7.00 – 17.00 hod
Dopravní spojení:   stanice Malostranská  metro „A“, tramvaje č. 2,12,15, 18, 20, 22
 
 
Základní údaje o škole:

Mateřská škola se nachází v historické budově  barokního paláce (původně Vrtbovský, později Thurn – Taxisův). I přes postupnou modernizaci interiérů je zde možné spatřit původní rokokové prvky ve výzdobě. V roce 2001 prošlo západní křídlo paláce (tedy objekt mateřské školy) rozsáhlou rekonstrukcí. Po povodních v roce 2002 bylo nutné opět rekonstruovat celé přízemí školy. Další rekonstrukce celého objektu proběhla v letech 2013 – 2014, po ní získala mateřská škola nového souseda – AAVŠ (Anglo – Americkou vysokou školu). Kromě prostorných tříd, ložnic, šaten, jídelen, tělocvičny a od roku 2014 i nové klubovny v podkroví má škola moderně zařízenou kuchyni a vlastní zahradu o rozloze větší než 2000 m². Ta je plná zeleně, vybavena mnoha různorodými herními prvky a v létě 2018 byla zásadním způsobem zrevitalizována. Je zcela pod uzavřením, což znamená, že ji využívají pouze děti z mateřské školy.

Děti jsou rozděleny podle věku do 3 tříd, v jedné třídě je zapsáno maximálně 25 dětí
 

Zaměření školy:

 • rozšířená estetická výchova
 • výchova ke zdravému životnímu stylu (upevňování hygienických návyků, čištění chrupu po obědě, pestrá strava, pitný režim)
 • tradiční školní oslavy svátků (Halloween, Mikuláš, Vánoce, Masopust, Velikonoce, Svátek matek, Den dětí)
 • 1 – 2x měsíčně profesionální divadelní představení v MŠ
 • 1 – 2x ročně výjezd na školu v přírodě
 • každoroční školní výlet
 • spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou
 • spolupráce s klinickou logopedkou a odbornou lékařkou z foniatrie

 

Nabídka nadstandardních aktivit:  

 • hudební výchova pro nejmenší – „Zpívánky“ – od 2.třídy
 • výuka angličtiny – od 2.třídy
 • vědecké pokusy – pro děti 3.třídy
 • kroužek „Šikulka“ – pro děti 3.třídy
 • keramika – od 2.třídy
 • moderní tanec – od 2.třídy
 • sportovní hry – od 2.třídy

 

Školní vzdělávací program:  „ROK VE ŠKOLCE“

Naše motto:

Žije-li dítě káráno, naučí se odsuzovat.

Žije-li dítě v nepřátelství, naučí se útočit.

Žije-li dítě v posměchu, naučí se vyhýbavosti.

ALE: 

Žije-li dítě v povzbuzování, naučí se smělosti.

Žije-li dítě v toleranci, naučí se trpělivosti.

Žije-li dítě s pochvalou, naučí se samo oceňovat.

Žije-li dítě v poctivosti, naučí se spravedlnosti.

Žije-li dítě v bezpečí, naučí se věřit.

Žije-li dítě přijímáno a obklopeno přátelstvím, naučí se ve světě hledat lásku.

 

Zápis do MŠ:  

Přijímací řízení na následující školní rok se koná vždy na jaře začátkem měsíce května. Veškeré dotazy je personál školy kdykoli připraven zodpovědět telefonicky, případně při osobní návštěvě. Neváhejte se na nás obrátit se specifickými požadavky.        

 

Chcete-li se dostat na webové stránky našeho zřizovatele, zkopírujte si do vašeho vyhledávače tento odkaz:   https://www.praha1.cz/cps/skolstvi.html