Skip to content

O škole

 
MATEŘSKÁ  ŠKOLA LETENSKÁ, příspěvková organizace
Sídlo:                        Letenská 120/7, 118 00 PRAHA 1 – Malá Strana  
Ředitelka školy:      Jitka Matlasová
Provoz školy:          pondělí – pátek   7.00 – 17.00 hod
Dopravní spojení:   stanice Malostranská  metro „A“, tramvaje č. 2,12,15, 18, 20, 22
 
Základní údaje o škole:

Mateřská škola se nachází v historické budově  barokního paláce (původně Vrtbovský, později Thurn – Taxisův). I přes postupnou modernizaci interiérů je zde možné spatřit původní rokokové prvky ve výzdobě. V roce 2001 prošlo západní křídlo paláce (tedy objekt mateřské školy) rozsáhlou rekonstrukcí. Po povodních v roce 2002 bylo nutné opět rekonstruovat celé přízemí školy. Další rekonstrukce celého objektu proběhla v letech 2013 – 2014, po ní získala mateřská škola nového souseda – AAVŠ (Anglo – Americkou vysokou školu). Kromě prostorných tříd, ložnic, šaten, jídelen, tělocvičny a od roku 2014 i nové klubovny v podkroví má škola moderně zařízenou kuchyni a vlastní zahradu o rozloze větší než 2000 m². Ta je plná zeleně, vybavena mnoha různorodými herními prvky a v létě 2018 byla zásadním způsobem zrekonstruována. Je zcela pod uzavřením, což znamená, že ji využívají pouze děti z mateřské školy.

Děti jsou rozděleny podle věku do 3 tříd, v jedné třídě je zapsáno maximálně 25 dětí.

Zaměření školy:

 • rozšířená estetická výchova
 • výchova ke zdravému životnímu stylu (upevňování hygienických návyků, čištění chrupu po obědě, pestrá strava, pitný režim)
 • tradiční školní oslavy svátků (Halloween, Mikuláš, Vánoce, Masopust, Velikonoce, Svátek matek, Den dětí)
 • 1 – 2x měsíčně profesionální divadelní představení v MŠ
 • 1 – 2x ročně výjezd na školu v přírodě
 • každoroční školní výlet
 • spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou
 • spolupráce s klinickou logopedkou a odbornou lékařkou z foniatrie

 

Nabídka kroužků:  

 • hudební výchova pro nejmenší – „Zpívánky“ – od 2.třídy
 • výuka angličtiny – od 2.třídy
 • vědecké pokusy – pro děti 3.třídy
 • kroužek „Šikulka“ – pro děti 3.třídy
 • keramika – od 2.třídy
 • moderní tanec – od 2.třídy
 • sportovní hry – od 2.třídy

 

Školní vzdělávací program:  „ROK VE ŠKOLCE“

Naše motto:

Žije-li dítě káráno, naučí se odsuzovat.
Žije-li dítě v nepřátelství, naučí se útočit.
Žije-li dítě v posměchu, naučí se vyhýbavosti.

ALE: 

Žije-li dítě v povzbuzování, naučí se smělosti.
Žije-li dítě v toleranci, naučí se trpělivosti.
Žije-li dítě s pochvalou, naučí se samo oceňovat.
Žije-li dítě v poctivosti, naučí se spravedlnosti.
Žije-li dítě v bezpečí, naučí se věřit.
Žije-li dítě přijímáno a obklopeno přátelstvím, naučí se ve světě hledat lásku.

 

Zápis do MŠ:  

Přijímací řízení na následující školní rok se koná vždy na jaře začátkem měsíce května. Informace k přijímacímu řízení hledejte od března v sekci „Aktuality“. Veškeré dotazy je personál školy kdykoli připraven zodpovědět telefonicky, případně při osobní návštěvě. Neváhejte se na nás obrátit se specifickými požadavky.        

 

Chcete-li se dostat na webové stránky našeho zřizovatele, zkopírujte si do vašeho vyhledávače tento odkaz:   https://www.praha1.cz/cps/skolstvi.html