Skip to content

Platby

 1.      „ŠKOLNÉ“ (úplata za předškolní vzdělávání)

        = 1.000,- Kč měsíčně bez ohledu na délku pobytu dítěte ve školce – platí od 2.9.2024

Osvobozeny od úplaty jsou:                  

 • děti, které jsou v souladu se školským zákonem povinně předškolně vzdělávány (tzn. které v průběhu školního roku dovrší věku 6 let)
 • děti rodičů pobírajících dávky státní sociální podpory (nikoliv přídavky na dítě)
 • o osvobození úplaty musí zákonní zástupci dítěte požádat písemně ředitelství školy

 

STRAVNÉ

 • při pravidelné polodenní docházce = 43,- Kč za dítě a den
 • při celodenní docházce = 55,- Kč za dítě a den
 • děti s odkladem školní docházky mají platby vyšší = 57,- Kč (polodenně 45,- Kč)

      Školné i stravné bude hrazeno jednou složenkou / jednou platbou splatnou vždy do 10.dne v měsíci.

      DOPORUČUJEME hradit výše uvedené platby převodem z účtu – pozor na variabilní symbol!

Informace pro zadání trvalého příkazu:

 • pouze pro období školního roku, tzn. od září do června
 • variabilní symbol obdržíte s 1.platebním příkazem, je po celou docházku dítěte do MŠ neměnný
 • číslo účtu mateřské školy je 27 – 3155180257/0100
 • částku pro trvalý příkaz obdržíte v prvních dnech docházky, obvykle postačí 2.100,- Kč na dítě (1.100,- Kč stravné + 1.000,- Kč školné)